o firmie

Producentem oferowanych tu towarów jest Azienda Agricola

Toscani Dario.

Położona w Abruzzo - sercu słonecznej Italii, rodzinna firma

z wieloletnimi tradycjami, prowadzi uprawy i hodowlę

płodów rolnych charakterystycznych dla tego regionu.

Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z tradycyjnymi

metodami, przy zachowaniu wysokich standardów jakości

i surowych unijnych norm.